Våra besökare blir fler och mer intresserade

Vår hemsida Båtagent.se firar tolv i år. Vi brukar berätta för våra kunder som ger oss förtroendet att sälja deras båt att hemsidan är motorn i vårt arbete med att hitta köpare. Att en bra hemsida är viktigt för alla företag som vill synas är väl ingen nyhet för någon. Men att den är SÅ viktig för en båtmäklare kanske inte alla vet. Hemsidan har flera funktioner men fyller egentligen bara ett syfte. Detta enda syfte är att sälja våra kunders båtar till båtälskande människor som kommer ta väl hand om dem lång tid framöver. En förutsättning för att hemsidan ska uppfylla sitt syfte är att dessa båtälskande själar hittar till hemsidan, klickar in på den och till sist hittar sin drömbåt där. Eftersom, som jag tidigare nämnde, alla företag vill och bör synas genom sina hemsidor på internet är konkurrensen hård och det kräver hårt arbete under lång tid för att få hemsidan att hamna överst i sökmotorerna. Vi på Båtagent har under lång tid kallat oss för ”nätmäklare” för att poängtera hur viktigt det är att vi syns på internet när vi ska sälja våra kunders båtar. Där finns ju köparna!

Sweboat kommer varje år ut med ett häfte fullt av intressant statistik. Däri kan vi bland annat läsa att det i Sverige finns totalt ca 754 300 båtar i sjödugligt skick. I den siffran räkas allt från kajaker till den största lyxyachten med. Nu har Sweboat grävt något djupare i siffrorna och delat upp antalet båtar i olika kategorier. Totala antalet ruffade segel och motorbåtar med övernattningsmöjligheter är visst 134 600 stycken i Sverige år 2016. Drygt 41 000 av dem har ett uppskattat värde av 200 000 kr och uppåt.

Statistik över 2016 års besökarantal.

Totala antalet unika besökare på vår hemsida Båtagent.se under hela år 2016 uppgick till ca 212 000 personer. Det är 77 400 fler besökare än antalet ruffade segel och motorbåtar i Sverige. Tar vi det ett steg vidare är det hela 171 000 fler besökare än antalet båtar i det prissegment Båtagent jobbar med, nämligen båtar värda ungefär 200 000 kr och uppåt.

Siffror hit och siffror dit! För att sammanfatta ovanstående stycke kan vi säga såhär; antalet unika besökare på Båtagents hemsida är lite mer än fem gånger fler än antalet båtar i som finns i hela Sverige i det prissegment vi arbetar. Rent teoretiskt innebär det att samtliga ägare (förutsatt att varje båt har en ägare) till samtliga båtar i Båtagents potentiella båtutbud besökte vår hemsida minst en gång förra året. Utöver alla båtägare hade vi besök av ytterligare 171 000 personer någon gång under förra året. Vilka är de övriga 171 000 personerna? Båtköparna naturligtvis!

Kan det vara så enkelt? Kan siffrorna stämma? Självklart finns det diffar och faktorer som ger en viss felmarginal. Siffrorna är avrundade till närmsta hundra eller -tusental. Och förmodligen har inte varje båtägare varit på besök hos oss men det skulle bara innebära att antalet båtspekulanter, potentiella köpare, blir fler.

Den slutsats vi kan dra är att hemsidan Båtagent.se driver en betydande mängd trafik och med tanke på det stora antal båtar vi både har till försäljning och redan har sålt verkar siffrorna på intet sätt ljuga för oss. De siffror jag redovisat är dock redan gamla kan tyckas, de som vill sälja är endast intresserade av hur marknaden och vad vi kan levererar ser ut just idag. Och de som vill köpa kommer inte hitta våra

Statistiken visar jämförelsen mellan första kvartalet 2016 och 2017.

båtar om de inte hittar till vår hemsida just idag. Håll i hatten alla köp och säljsugna båtälskare! Första kvartalet 2017 ökade vi antalet unika besökare med närmare 20% jämfört med samma kvartal föregående år…!

/Aron Borg, mäklarassistent Båtagent

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *