Sommaren 2011

Publicerad i BåtNytt augusti 2011

Jag hoppas ni har haft en bra båtsommar. Det har jag med seglingar i ”Antikrundan” och besök på fyrplatser som Nidingen och Hävringe. Mellan Nidingen och Bua såg vi en stor sälkoloni från min väns RIB-båt. Vi kunde smyga mycket nära. Det var en stark upplevelse.
Båtlivet är så mycket mer än båten i sig och…

Läs hela krönikan på http://niklasforsen.se/

Lagombåtar och större båtar

Här fortsätter min återvinning. Nu krönika nr 21 publicerad i BåtNytt sommaren 2011.

Under senare tid har det blivit svårare att sälja bättre begagnade större, dyrare båtar. Det innebär köpläge för den som vill ha en rymlig segelbåt större än ca 40-fot och bra säljläge för den som har en ”lagombåt” till salu.
Här kommer en liten analys av läget på segelbåtsmarknaden och en trendspaning. Texten handlar i första hand om segelbåtar men stämmer i stort även för motorbåtar med den skillnaden att…

Läs hela krönikan på niklasforsen.se

Krönika nr 20

Här fortsätter återanvändningen av mina krönikor publicerade i tidningen BåtNytt.
Nu krönika nr 20.

Undersökningsplikt
Publicerad första gången våren 2011.

Det är stor skillnad på ansvar och rättigheter när du köper båt jämfört med att köpa fritidshus trots att båtarnas köpeskilling ofta står i paritet med priset på fritidshus. Skillnaden gäller både säljarens och köparens ansvar och skyldigheter. Varför är det så?
Den väsentliga skillnaden är att båtar räknas som lös egendom och fritidshus som fast egendom. Lös egendom saknar i stort regler om ansvar och skyldigheter när säljaren är privatperson. Finner du fel eller brister i båten efter köpets fullbordan är det mycket svårt att få dessa åtgärdade på säljarens bekostnad (om han nu inte är hjälpsam och trevlig nog att beakta dina synpunkter).
Är säljaren däremot ett företag; en båthandlare eller mäklare (gäller vid all förmedling där förmedlaren är företagare) gäller ett utökat ansvar och detta är reglerat i Konsumentköplagen. Den lägger ett större ansvar på säljaren som måste redovisa eventuella fel eller brister i båten för att undgå ansvar för dem efter köpets fullbordan. Vidare är den är indispositiv och kan inte avtalas bort.
För fritidshus (alla fastigheter) gäller jordabalken. Den lagen lägger större ansvar på köparen. Man talar om undersökningsplikt vilket innebär att köparen av ett hus har ett eget ansvar att kontrollera skick och utförande m m. Det resulterar i att säljaren och även mäklaren går helt fria från ansvar om inte köparen kan verifiera att han gjort en tillräckligt bra kontroll, innan köpet fullbordades, av det han finner anledning att anmärka på.
Jag menar att det vore bättre och enklare om alla i båtbranschen och alla båtspekulanter uppförde sig på samma sätt som vid husköp. Dvs gjorde en så omfattande undersökning av båten som möjligt innan köpet fullbordas. Men nu finns det ju ingen sådan lag för lös egendom. I stället har vi en tvingande lag i konsumentköplagen som ibland ger mäklaren ett orimligt ansvar. Det är ju mycket svårt som mäklare att gå i god för en begagnad båt som han själv inte har i besittning eller seglat någon lägre tid.
Sweboat, båtbranschens riksförbund, har föreslagit att båtmäklare ska tillhandahålla en varudeklaration för begagnade båtar. Denna ska vare en bedömning av de viktigare funktionerna på båtar som säljs och varudeklarationen ska upprättas även av förmedlare. Syftet är gott: Spekulanten ska enkelt kunna se vad som är bra och väl fungerande och vad som behöver åtgärdas i båten. Problem uppstår dock för mäklare och förmedlare som inte har båtarna i besittning under försäljningsperioden. Mäklaren går igenom varje båt ordentligt då han tar in den till försäljning. Då, vid den tidpunkten, har han god kännedom om båten. Ägaren använder sedan båten under försäljningsperioden varför mäklaren inte kan veta om något gått sönder under den perioden som ibland kan vara flera månader. Därför är det inte rimligt att upprätta en varudeklaration i början av försäljningsprocessen, den riskerar att inte visa hela bilden. Jag menar att den ska upprättas vid köpetillfället. Det är ju på den dagen som det är intressant för köparen och säljaren att få båtens skick dokumenterat.
Nå, vem ska göra den här dokumentationen? Vissa mäklare gör det själva, andra anlitar en besiktningsman för att gå igenom båtarna innan försäljningen och vår branschorganisation är inne på att vi som mäklare ska upprätta en varudeklaration som jag skrivit om här ovan. Jag menar tvärt om att det är bäst om köparen gör en så noggrann undersökning som möjligt av båten. Alltså på samma sätt som i fallet med fritidshuset. Det är ju köparen som ska äga och använda båten i fortsättningen. Det är han som inte ska köpa ”grisen i säcken”. Till köparens hjälp finns besiktningsmän och annan kompetens från båtbranschen att konsultera. För köparens egen skull är det bäst om han själv avgör hur grundlig den här undersökningen ska vara och vilken kostnad han tycker att han vill lägga ner. För en sak är klar: Ska mäklaren utföra en besiktning så kommer någon annan att få betala – förmodligen säljaren och detta lägger han då på försäljningspriset varför det i slutändan hamnar på köparen i alla fall!
Som köpare är det bättre att ta den kostnaden själv från början, och helt diktera villkoren för besiktningen. Då får man fram ett trovärdigt protokoll utan risk för partiskhet och det intressanta är ju att få reda på båtens status vid köpetillfället – inte vid en tidpunkt långt tidigare. Om mäklaren ska göra denna undersökning finns alltid en risk att han, eller den han anlitar för att göra det, blir misstänkt för partiskhet gentemot säljaren. Mäklarens uppgift och profession är ju försäljning och marknadsföring av båten. Är det då förenligt med uppdraget att söka brister och fel i båten som kanske försvårar försäljningen? Jag tycker inte det. Bästa undersökningen gör köparen själv eller den expert han anlitar för att låta göra det. Då får köparen fram ett dokument som han kan lita på och som svarar på de frågor han kan ha.

Krönika 24

Återvinningskrönika från våren 2012.
Skriven av Niklas Forsén, Båtagent.

Vänta inte i onödan!

Det senaste året på båtmarknaden har varit omvälvande. Förutsättningarna på marknaden har ändrats på flera sätt och många upplevde att båtförsäljningen gick trögt. Själv har jag sett en viss osäkerhet och obeslutsamhet från många spekulanter. En osäkerhet som i flera fall lett till att spekulanterna missat att köpa bra båtar som de egentligen velat ha. Några har dessutom blivit ordentligt besvikna, rent ut sagt förbannade, för att de inte ”fick köpa” en viss båt.

Vad är det egentligen som hänt på båtmarknaden under senaste året och hur ska du som går i köp- eller säljtankar agera nu?

Först lite om marknaden i stort. Jag ser fyra viktiga faktorer som har påverkat och ändrat förutsättningarna för båtförsäljningen i Sverige under 2011: Skakigt i flera EU-länder, vikande börs, stark krona som hämmar exporten och stort utbud av begagnade båtar. När dessa fyra faktorer samverkade under sommaren 2011 fick vi en låsning i marknaden. Både säljare och köpare blev tveksamma. Säljarna tyckte att de fick för dåligt betalt och accepterade inte de (få) bud som kom in. Köparna blev rädda att det bud de kunde tänka sig lägga för båten egentligen var för högt. Många köpare tänkte ungefär så här: ”Om jag väntar lite så blir kanske båten billigare”.
När det sedan förflöt ett antal månader utan att EU-krisen förvärrades och vi gled in i hösten kom båtmarknaden igång igen. I min verksamhet var det bra efterfrågan på större segelbåtar långt in på senhösten, ja ända fram till januari. I december satte vi årets säljrekord! Det är lite som att det nya marknadsläget sjunker in i folks medvetande och accepteras efter ett antal månader. Då fick vi lite av en ketchupeffekt.
En viktig positiv faktor som vi inte får glömma är att Sverige och våra grannländer i norra Europa fortsätter att fungera bra. Länder som Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Finland, Norge går bra ekonomiskt och är dessutom starka och dominanta ekonomier i Europa. Och det är ju här den stora fritidsbåtmarknaden finns. Både i konsumentledet och i tillverkarledet.

Vid sämre tider blir beslutsvägarna längre. Spekulanterna har svårt att bestämma sig och försäljningsprocessen drar ut på tiden. För att få båten såld måste man som säljare lägga ner mer tid på försäljningsarbetet och vara än mer lyhörd för frågor och funderingar. Man måste också vara beredd på många visningar och kanske flera visningar för samma spekulant innan köpbeslutet fattas. Den här tveksamheten bland spekulanterna gör att de ibland missar affärer och blir besvikna. Inte sällan synnerligen besvikna och förbannade tyvärr.
Jag kan bara kommentera de som blir besvikna med att alla på marknaden erbjuds köpa båten men det är bara är en som kan förvärva den. Nämligen den spekulant som lägger ett bud som accepteras av säljaren och skriver under köpehandlingarna samt erlägger en handpenning. Innan detta skett är båten till salu. Efter att detta skett är den inte till salu. Svårare än så borde det inte vara men många spekulanter blir som sagt ordentligt besvikna för att just dom ”inte fick” köpa båten.

Bra att tänka på vid båtköp är att det är säljaren som äger båten och själv bestämmer till vem han vill sälja, när han vill sälja och till vilket pris han vill sälja båten för. Detta oaktat om det är en mäklare som förmedlar affären eller om det är en affär mellan två privatpersoner. Därför är mitt tips till dig som är intresserad av att köpa en viss båt att du bestämmer dig för hur mycket du vill betala, sedan förmedlar du ditt bud tydligt till säljaren eller mäklaren. Ligg på lite helt enkelt så du inte missar en fin båt. Om säljaren accepterar budet, gillar dig som köpare och vill skriva avtal, blir det en snabb affär. I ett sådant läge kan övriga spekulanter inte räkna med att de blir kontaktade av säljaren eller mäklaren för att erbjudas en chans att lägga ett högre bud. Är säljaren nöjd med den köpare och den köpeskilling han har just nu står det honom givetvis fritt att sälja båten snabbt utan att fråga någon annan om råd eller högre bud. Dessutom kan det ju vara riskabelt för säljaren att dra ut på försäljningsprocessen i syfte att försöka få upp priset. Det finns alltid en risk att den nuvarande budgivaren drar sig ur om han känner att det blir tidskrävande, krångligt och kanske dyrare om han är med på att vänta ut säljarens eller mäklarens försök att ringa runt bland övriga spekulanter.

Slutsats: Vänta inte i onödan! Som säljare är det bra att smida medan järnet är varmt. Som spekulant är det klokt att bestämma sig, lägga ett konkret bud och själv vara aktiv. Den som ”smyger i buskarna” och därigenom missar ett båtköp är själv ansvarig för detta. Att skylla det på säljaren eller mäklaren ändrar inget och hjälper inte alls.

Krönika nr 23

Jag fortsätter återvinningen med krönika nr 23 publicerad första gången i slutet av 2011.

För nya läsare: Jag publicerar äldre krönikor ”varannandag” till de är ”slut på lager”. Dessa är skrivna till BåtNytt under åren 2011 – 2014. Nästa nya krönika kommer i BåtNytt nr 13 som kommer ut i december 2014. Den läser ni bara i tidningen!

En märklig och spännande båtmarknad

Vi hade lämnat två svåra lågkonjunkturår bakom oss och såg en återhämtning under 2010. Börsen gick upp ordentligt under 2009 och 2010 för att hålla sig ganska stabil runt ”plus minus noll” fram till båtmässorna i början av det här året. De stora inomhusmässorna i Göteborg och Stockholm under senvintern hade fler utställare och besökare än på många år. Båtbranschen spådde en uppgång och återhämtning under 2011. Ett citat från Allt för Sjöns webbsida från mars i år belyser framtidstron: ”Nu säljs det båtar igen. Efter några år av trög försäljning i båtbranschen är det nu full fart framåt. Omkring 10 procent upp spår man från Sweboat, Båtbranschens Riksförbund, att försäljningen ska öka i år. Efter de tre första dagarna på Nordens största båtmässa, Allt för sjön i Stockholm, bekräftas de positiva tongångarna”.
Nu har vi november och inget av det där föll in. Vad hände egentligen – och varför?
De flesta båtintresserade har noterat att det varit svårt att sälja en bättre begagnad båt i år trots den positiva framtidstron från båtmässorna. De som försökt sälja själva har ofta blivit besvikna. Annonseringen har gett få svar och nästan ingen kom för att titta på båten de hade, och kanske fortfarande har, till salu. Som en del av båtbranschen vet jag att försäljningen gått trögt även för nya, lite större båtar. Kanske delvis beroende på att de privatpersoner som vill köpa ny båt inte bestämmer sig förrän den gamla är såld. De funderar med en offert i handen eller en blocketannons framför sig, men kommer inte till beslut så länge deras förra båt förblir osåld.
Orsakerna till denna låsning på marknaden där varken nytt eller begagnat säljer finner vi givetvis i det allmänna konjunkturläget. Börserna vände nedåt ganska snart efter senvinterns positiva båtmässor för att i slutet av juli störtdyka. Från och med augusti har börsen varit extremt volatil med både stora uppgångar och häftiga fall. Den osäkerheten kommer i sin tur från oro i ekonomin i flera andra länder som påverkar Sverige. Ovanpå detta har vi haft räntehöjningar i steg under hela våren. Dessutom en stark krona som gör det lockande att köpa begagnad båt i något grannland samtidigt som de svenska tillverkarna lider hårt på exportmarknaderna.
Det här ger en låsning i marknaden där alla är rädda för att bli sittande med Svarte Petter. Vad menar jag med det? Jo, i en svag marknad ökar givetvis risken att man blir sittande med en nästan osäljbar båt. Då går man inte och köper en ny, dyr båt – man vill sälja först.
Ingen marknad mår bra av en sådan låsning vi sett under sommaren. Som tur är går det ganska snabbt över men eftersom båtsäsongen är kort blir det som att ”tappa ett år” i alla fall.
Nu i höst har det redan lossnat. Jag har märkt en stor förändring under september och oktober. Både sälj- och köpsidan kom igång i slutet av båtsäsongen. Förändringen beror till stor del på att säljarna har accepterat en större värdeminskning än de trodde att deras båt skulle ha. Detta tar tid att smälta men till slut annonseras båtarna i alla fall ut till priser som köparna accepterar och då rullar det igång igen. Det finns även ett visst uppdämt behov. Dessutom ser vi inga fler räntehöjningar och vi noterar också att det inte blir mycket värre än det är rent konjunkturmässigt – kanske var vi längst ner i den här konjunktursvackan just i början av oktober i år?
Mitt råd till dig som ska sälja för att sedan köpa en annan båt i en ”sur” marknad är att agera i alla fall. Nu kan du göra bra affärer även om det låter konstigt! Den som ska köpa en ny båt, det kan vara en större och dyrare begagnad båt eller en helt ny, bör i första hand tänka på mellanskillnaden i pris. Du kanske måste pruta på priset för att få den äldre båten såld men eftersom den nya, lite större och dyrare båten också går ner i pris blir din mellanskillnad kanske till och med mindre i en svag marknad än i en stark!
Ett exempel: Du har en båt värd 600’kr och vill köpa en annan för 1.000’kr. Din mellanskillnad blir 400’ kr. Nu försvagas marknaden och båtarna går ner, säg 15% i värde under en säsong. Då ser det ut så här: Din förra båt säljs nu för 510’kr och den större du tänker köpa får du för 850’kr. Din mellanskillnad blir 340’kr. Alltså en besparing på 60’ kr.
Med denna kunskap kan det vara bra att agera nu: Sälj den förra båten biligt – då kan du köpa din nästa båt billigt. Så kan du bli en vinnare på båtmarknaden trots allt!
Noteras bör att ovanstående gäller nyare begagnade båtar. Det finns många 70- och 80-talsbåtar som förblir osålda om de inte sänks betydligt mer än 15% i pris mot vad de var värda för kanske bara tre eller fem år sedan. Vissa båtar har helt enkelt blivit så omoderna att de kommer förbli relativt billiga. Det är en sund utvecklig då båttillverkarna hela tiden förbättrar och rationaliserar tillvekningen. En båt från 00-talet är så mycket bättre än 70- och 80-talarna att de förtjänar en mindre värdeminskning i procent räknat.

Krönika nr 22

Återvinningen fortsätter nu med krönika nr 22 publicerad första gången i augusti 2011

Jag hoppas ni har haft en bra båtsommar. Det har jag med seglingar i ”Antikrundan” och besök på fyrplatser som Nidingen och Hävringe. Mellan Nidingen och Bua såg vi en stor sälkoloni från min väns RIB-båt. Vi kunde smyga mycket nära. Det var en stark upplevelse.
Båtlivet är så mycket mer än båten i sig och båtens värde. Tänk på det om du ska sälja din båt i år. Värdeminskningen är stor vilket gör en försäljning kostsam men för det pris du betalar har du fått del av något unikt; tillgång till fri vind och fria vatten, skärgård med allemansrätt, djur, natur, bad och havsupplevelser. De upplevelserna kan inte bli för dyra i mina ögon!
Du som ska köpa begagnad båt nu är klart gynnad. Det är din marknad – nu har du chansen att få ta del av det fantastiska båtlivet till en mindre kostnad än för bara några år sedan.

Sommaren 2011 har båtmarknaden utvecklats på ett oväntat sätt. Sverige har lämnat lågkonjunkturen bakom sig och många trodde att det var dags för god försäljning igen. Men icke. Båtmarknaden har gjort en ordentlig kovändning och så gott som alla båtar oavsett storlek, ålder och märke har blivit lite svårsålda med en stor värdeminskning på begagnade båtar som följd.
Hur det komma sig? Jag menar att båtmarknaden till vissa delar har sig själv att skylla. Visst påverkar ökande räntor, svag börs och en oro för ekonomin i stort i södra Europa och USA, men jag tror inte det är hela sanningen. Förutom klassiska bromsklossar som ökande räntor och ekonomisk oro kan jag se en rad andra faktorer som bidrar till att vi fått ett mellanår för båtförsäljningen just nu.

Stor import i många år
Båtmarknaden har importerat och sålt allt fler båtar från andra länder med allt rationellare byggmetoder och relativt sett låga nypriser. Detta pressar priset generellt på alla båtar och leder till nästa punkt.

Stort utbud av begagnade båtar
Bra pris och stort utbud har lockat in många i båtlivet. En del av dem har helt enkelt tröttnat på båt i allmänhet och vill sälja, andra vill byta upp sig och skaffa nytt igen. Just nu har vi ett enormt utbud av begagnade båtar i alla storlekar och åldersklasser och det driver priserna neråt.

Nya båtar dyrare än begagnade
Den som vill köpa en begagnad båt kommer inte göra det om en ny likadan båt, av samma märke och med samma utrustningsnivå, kostar obetydligt mer. På den nya båten har du ju nybåtsgaranti och förmånen att själv välja all utrustning. Detta tillsammans med känslan av att vara först i en båt driver givetvis ner priserna för de begagnade. Det är så det fungerar på en mogen marknad, det var annat förr när efterfrågan var betydligt större än tillgången. Ska marknaden fungera måste en ny båt betinga ett högre pris än en begagnad om du tittar på samma båtmodell med likvärdig utrustning.

Utfasning av äldre båtar
Vissa äldre båtar börjar helt enkelt bli hopplöst omoderna och därigenom ordentligt svårsålda, något som ger en extra stor värdeminskning. Till slut går de att sälja men då till kanske hälften av vad de var värda bara för några år sedan.

Villfarelse om båtars värdebeständighet
Jag möter fortfarande båtägare som har uppfattningen att deras båt inte ska ha gått ner nämnvärt i värde sedan de köpte den. Blocket är fullt av exempel på annonserade båtar till orealistiska priser vilket gör att det verkliga värdet på båtarna är svårbedömt.
Tyvärr har båtbranschen allt för länge försökt sälja ytterligare några nya båtar genom att upprätthålla en falsk bild om ett högt andrahandsvärde. Ja ibland har de till och med även nu på senare år påstått att båtar ökar i värde. Här är ett citat från ledarsidan i mässtidningen som delades ut till Scandinavian Boat Show, november 2006: ”Är 700.000kr för en båt mycket? Kanske – kanske inte om du får 900.000kr om tre år”. På sidan 17 i samma tidning under rubriken ”värdebeständig” skrev man bl.a: ”Det är vanligt att en välskött båt till skillnad från en bil, behåller sitt värde då den säljs efter några år”.
Nu har det snart gått fem år sedan dessa överdrifter spreds till besökarna på båtmässan och vi har facit i handen: Sanningen är att så gott som alla båtar haft en värdeminskning under senare år och vissa modeller har tappat ganska mycket. Kanske 15% eller mer redan första året.
Jag mejlade redaktionen för mässtidningen min åsikt redan då men fick ingen kommentar tillbaka tyvärr. Jag undrar vad de säger om den texten i dag!?

I sommar har det nästan dagligen ringt någon till mig som vill försöka förstå vad som sker med deras båts värde. De har den till salu på blocket men ingen ringer på annonsen. Några vill att jag ska ta över försäljningsuppdraget, andra vill bara ha stöd och kanske tröst. Det är tufft när man inser att den egna båten inte alls är värd vad man trodde. Vissa accepterar detta till slut och bjuder ut båten till rätt pris (lägre) så att den blir såld, andra tjurar ihop och fortsätter annonsera med helt fel pris vilket inte är bra för dem själva eller båtmarknaden.
Glöm inte vad jag skrev inledningsvis: Med värdeminskningen får du betala för tillgången till fria vatten och fri vind, allemansrätt och havsupplevelser, teamwork ombord med familj och vänner. Den upplevelsen kan inte bli för dyr. Båtar går ner i värde och det är båtlivet värt!