Båtagent mycket säkrare än Panaxia

Båtagent och klientmedelskonto

När jag läser om konkursen i Panaxia blir det mycket tydligt hur felaktigt det blir när ett företag använder andras pengar i den vanliga affärsverksamheten som fallet verkar vait i Panaxias fall.

Båtagent har ett separat konto, ett sk ”Klientmedelskonto” där alla inbetalningar av handpenning och slutlikvid för sålda båtar sätts in. Detta konto är skilt från vårt affärskonto och skyddat vid en konkurs.
Som vd i Båtagent Sverige (en bifirma till Forsén Enterprises AB) kan jag garantera att Båtagent aldrig sammanblandar affärskontot med de medel som står på klietmedelskontot. Först när en båt är betald och beloppet förs över till säljaren överför vi vår provision (en midre del av köpeskillingen) till vårt affärskonto. Detta görs tidigast samma dag som säljaren får sina medel.
En lyckad båtaffär är som ni vet ingen slump och det här ett av exemplen på det!